Pers

Per 1 juli 2016 houdt BIOS op te bestaan. Verschillende taken van BIOS zijn overgegaan naar het Huis voor Klokkenluiders. Pers kan contact opnemen met Arjen Wilbers, communicatieadviseur: 06 – 11 11 95 06 of via arjen.wilbers@huisvoorklokkenluiders.nl.