Nieuw instrument voor snelle weerbaarheidsanalyse

BIOS heeft in samenwerking met diverse partijen IRMA ontwikkeld, een nieuw instrument voor een snelle weerbaarheidsanalyse. Dit instrument bestaat uit een digitale vragenlijst en een workshop van een dagdeel. Het biedt organisaties inzicht in de meest urgente kwetsbaarheden, de oorzaken hiervan, en mogelijke beheersmaatregelen. Bovendien meet IRMA de volledigheid en perceptie van het integriteitsbeleid.

Bescherming tegen kwetsbaarheden

Goed werkgeverschap betekent dat de organisatie haar medewerkers beschermt tegen onnodige kwetsbaarheden. Bovendien moet elke overheidsorganisatie weerbaar zijn tegen invloeden die integriteit kunnen aantasten. IRMA maakt gebruik van de expertise en het oplossend vermogen van medewerkers. Vanuit de eigen organisatie komt een realistisch beeld van de meest urgente kwetsbaarheden, en praktische beheersmaatregelen. IRMA faciliteert dit proces op een snelle, anonieme en veilige manier.

Nu beschikbaar voor overheidsorganisaties

Deze nieuwe weerbaarheidsanalyse bouwt voort op de systematiek van SAINT. Met deze tool voor risicoanalyse heeft BIOS al sinds 2006 ervaring opgedaan. Met IRMA worden nu de nieuwste ICT-mogelijkheden ingezet. Dit verkleint de investering in tijd en geld. Op een toegankelijke, veilige en praktische wijze wordt de kennis en kunde van medewerkers opgehaald. Overheidsorganisaties kunnen vanaf nu gebruik maken van IRMA.
Meer weten of een intakegesprek aanvragen?