Verslag KIO 11 juni 2015: Wat is een goede straf?

Integriteitsbeleid richt zich op het bevorderen van gewenst gedrag. Het is echter onmogelijk om alle incidenten te voorkomen. Medewerkers zullen misstappen maken, en organisaties moeten hierrechtvaardig en zorgvuldig mee omgaan. Sanctionering en straf horen dus bij integriteitsbeleid. Maar wat is een goede straf? Die vraag stond centraal tijdens het KIO van 11 juni 2015. Twee deskundige externe sprekers bogen zich er vanuit hun eigen perspectief over. Rendel de Jong als psycholoog, en Boudewijn Baert als plv. Hoofd Arbeidsvoorwaarden en Rechtspositie bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Naast het hoofdonderwerp ‘straf’ presenteerden Jan Groot en Anneth Reichardt (BZK) een best practice uit hun eigen organisatie. U kunt het volledige verslag downloaden als pdf.