Verslag Kennisforum Integriteit Overheid (KIO) 6 maart 2014

Op 6 maart 2014 vond een bijeenkomst van het Kennisforum Integriteit Overheid plaats. Het thema van deze KIO-bijeenkomst is ‘Het Interne Integriteitsnetwerk’. Vaak horen we dat een integriteitsfunctionaris zich redelijk alleen voelt in zijn functie, soms zelfs eenzaam. Maar binnen de organisatie hebben verschillende functionarissen een taak op het gebied van integriteit. Edgar Karssing en Alain Hoekstra (BIOS) introduceren daarom het interne integriteitsnetwerk. Bij deze KIO-bijeenkomst belichten we direct twee deelterreinen van het interne netwerk: medezeggenschap met Aleid Ringelberg (voorzitter Overleg Orgaan Rijk), en beveiliging met Jan Renshof (Veiligheid, Integriteit en Crisismanagement, SZW en OCW).

Verslag KIO 6 maart 2013 (pdf)