"Kan dat zo wel?"...Een vraag waarvoor elke professional zich wel eens geplaatst ziet, zo ook in het hoger onderwijs

BIOS ondersteunt hogescholen en universiteiten in het omgaan met integriteitvraagstukken doorin het project Integraal Veilig Hoger Onderwijs samen met betrokkenen bij het hoger onderwijs op te trekken.

 

Behoefte aan moreel kompas

Integriteit vormt de hoeksteen van professioneel handelen. Het is een kernwaarde van en drijfveer voor professionals, in alle sectoren van de samenleving. Mensen koersen op hun moreel kompas om vanuit een intrinsieke motivatie de goede dingen te doen en de dingen goed te doen. Naast deze interne factoren spelen bij de uitvoering van werkzaamheden ook externe prikkels een rol. Soms ontstaat een onbalans tussen intrinsieke en extrinsieke motivatie waardoor het moreel kompas van slag kan raken. De morele balans tussen wat ‘wel’ en niet (meer) door de beugel kan, raakt ontregeld. Dan is er mogelijk sprake van integriteitschending. Op verschillende plekken duiken kwesties op die duiden op gebrek aan integer handelen, recent ook rondom voorheen betrouwbaar geachte sectoren in de samenleving. Incidenten bij banken, woningcorporaties, ziekenhuizen, onderwijsinstellingen en wetenschap leiden tot maatschappelijke verontwaardiging en geschonden vertrouwen.

 

Voorkomen is beter dan genezen

Beschadigd vertrouwen laat zich niet altijd vanzelfsprekend herstellen en vraagt vaak veel tijd en energie. In onze samenleving speelt vertrouwen een belangrijke rol, zo ook in het hoger onderwijs en onderzoek. Het bepaalt in hoge mate hoe we tegen elkaar aan kijken en hoe we met elkaar omgaan.

De remedie voor herstellen van vertrouwen is voorkómen. Tijd om stil te staan bij waar het eigenlijk om gaat bij integriteit in het hoger onderwijs. Het hoog houden en garanderen van kwalitatief goed en betrouwbaar onderwijs en onderzoek is een verantwoordelijkheid die betrokkenen, studenten, medewerkers en bestuurders alleen samen kunnen waarmaken. Aandacht voor integriteit, professioneel en wetenschappelijk, is daarbij cruciaal.

 

Samen optrekken

Reden temeer om samen met het hoger onderwijs na te gaan hoe de sector de vinger aan de pols houdt en werk maakt van integer handelen op alle niveaus, van studenten, medewerkers en onderzoekers tot bestuur en toezichthouders. In het project Integraal Veilig Hoger Onderwijs ondersteunt BIOS vanuit een integrale kijk op veiligheid en integriteit het hoger onderwijs bij het ontwikkelen van instrumenten om risico’s ten aanzien van integriteit in kaart te brengen en te hanteren.