Steunpunt integriteitonderzoek politieke ambtsdragers

Dit steunpunt – operationeel op 1 januari 2015 – zal in opdracht van minister Plasterk worden ondergebracht bij BIOS. Momenteel worden daartoe de noodzakelijke voorbereidingen getroffen. Het Steunpunt voorziet niet in onderzoekscapaciteit. Over persoonsgericht integriteit onderzoek zal wel worden geadviseerd, met name over de wijze waarop dergelijk onderzoek dient te verlopen. Het Steunpunt zal verder contacten onderhouden met het onderzoeksveld, zal de betreffende casuïstiek geanonimiseerd registreren en ook algemene voorlichting over een zorgvuldige opvolging van integriteit schendingen geven. Het Steunpunt volgt de relevante ontwikkelingen, trends en patronen en signaleert indien nodig. BIOS streeft naar alert, onafhankelijk, vakkundig en vooral praktisch advies voor beslissers die snel moeten acteren op voor hen meestal onbekend terrein.

Lees meer: Kamerbrief minister Plasterk over acties naar aanleiding van verkenning knelpunten integriteitsschendingen