BIOS Column

Onderstaand treft u de BIOS Column.

Columns

Veel bedrijven hebben tegenwoordig een aparte integriteitsofficer. Wij hebben zelfs een apart Bureau Integriteit, op het hoogste niveau in de organisatie gepositioneerd, met een flink in- en extern netwerk. Binnen onze organisatie werken wij nauw samen met het management en met veel verschillende disciplines.

Zelfs bij organisaties waar de basisnormen in het integriteitsbeleidsplan vermeld staan, ligt de focus op het handhaven. Ik ben van mening dat integriteit over veel meer gaat dan alleen voorkomen en afhandelen van integriteitschendingen. Naast handhaven moet een uitgebalanceerd integriteitstrategie ook gaan over twee andere onderdelen: leren en beschermen. Integriteitsbeleid is er namelijk vooral voor de goedwillende medewerker!

"Het initiatiefontwerp tot normalisering van de ambtelijke rechtspositie is door de Tweede Kamer heen gekomen en ligt nu bij de Eerste Kamer. Ik was en ben tegen dit in menig opzicht ondoordachte wetsvoorstel", een column van Ron Niessen.