Rapport Integriteit van het lokaal bestuur

Het thema integriteit staat bij alle bestuursorganen van ons openbaar bestuur hoog op de agenda. Voor dat bestuur geldt een aantal beginselen: het bestuur en beleid moeten doeltreffend, doelmatig, rechtmatig, democratisch en integer zijn. Integriteit van het openbaar bestuur is cruciaal voor het functioneren van de overheid. Dit rapport gaat over politieke en ambtelijke integriteit op lokaal niveau.

Het thema integriteit staat bij alle bestuursorganen van ons openbaar bestuur hoog op de agenda. Voor dat bestuur geldt een aantal beginselen: het bestuur en beleid moeten doeltreffend, doelmatig, rechtmatig, democratisch en integer zijn. Integriteit van het openbaar bestuur is cruciaal voor het functioneren van de overheid. Dit rapport gaat over politieke en ambtelijke integriteit op lokaal niveau. Onderzocht werd of er een probleem met de integriteit in het lokale bestuur is, doen we er iets aan en werkt dat? De onderzoeksresultaten leveren nieuwe kennis en inzichten op die hopelijk kunnen leiden tot een effectiever beleid ter bescherming van de integriteit van het lokaal bestuur.

Lees het gehele rapport