Prime witnesses? Case studies of staff assessments for monitoring integrity in the European Union

Dit rapport van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geeft een eerste overzicht van de manier waarop EU-lidstaten de effectiviteit van hun integriteitsbeleid meten, onder meer door het gebruik van enquêtes onder medewerkers.

Het rapport bespreekt zes specifieke landen in detail, en geeft een voorlopig overzicht de monitoring van het integriteitsbeleid door alle EU-lidstaten en Europese instellingen.

Download "Prime witnesses? Case studies of staff assessments for monitoring integrity in the European Union"