Nationaal Integriteitssysteem (NIS) - landenstudie Nederland

In opdracht van Transparacy International Nederland (TI-N) is het nationale integriteitssysteem van ons land in kaart gebracht, doorgelicht en beoordeeld. Het NIS beoogde een beeld te krijgen van de formele voorzieningen, die een rol spelen in de bevordering van integriteit of juist corruptie bestrijden, en hoe die in de praktijk functioneren.

In opdracht van Transparacy International Nederland (TI-N) is het nationale integriteitssysteem van Nederland in kaart gebracht, doorgelicht en beoordeeld. Het NIS beoogde een beeld te krijgen hoe de formele voorzieningen functioneren, die een rol spelen in de bevordering van integriteit of het bestrijden van corruptie. Daarvoor zijn de belangrijkste bestuurlijke en maatschappelijke instellingen gëevalueerd voor wat betreft de volledige capaciteit, hun interne bestuurlijke systemen en procedures en hun rol in het complete integriteitssysteem.

De resultaten van het onderzoek geven aan hoe sterk de integriteitsborging van Nederland op centraal niveau is. Het onderzoek heeft uitgewezen dat de Nederlandse politieke, economische en sociale basis sterk is. Desondanks constateert het een aantal elementen, die extra aandacht verdienen. Er is dus vooral sprake van 'achterstallig onderhoud'. De aanbevelingen geven aan hoe Nederland de kwetsbaarheid voor corruptie kan beperken en de integriteit van de instellingen versterken.

Download
Nationaal Integriteitssysteem Landenstudie Nederland

Samenvatting Nationaal Integriteitssysteem Landenstudie Nederland

Aanbevelingen uit de NIS Landenstudie

National Integrity System Assessment Netherlands (Eng. versie)