Integriteit: trends en ontwikkelingen in het openbaar bestuur

Andersson Elffers Felix beschrijven in hun rapport ‘Integriteit in ontwikkeling’ dat in okt. 2014 is verschenen de laatste trends en ontwikkelingen en de verwachte invloed op de integriteit van het openbaar bestuur.

Het in oktober 2014 verschenen rapport 'Integriteit in ontwikkeling' van Andersson Elffers Felix beschrijft de te verwachten implicaties van de laatste trends en ontwikkelingen voor de integriteit van het openbaar bestuur. Belangrijke trends zoals de decentralisatie van het sociaal domein en de participatiesamenleving, maar ook de toenemende individualisering komen in het rapport aan bod. Er ontstaan door deze veranderingen ook nieuwe en andere integriteitrisico’s. In het rapport worden er maar liefst vijftien genoemd, maar door ze nu te onderkennen ontstaan er ook kansen. De overheid krijgt door deze vroegtijdige signalering de kans zichzelf beter wapenen tegen deze ongewenste effecten.

Download Integriteit in ontwikkeling

Download Factsheet Actuele integriteitsrisico’s