Hoekstra, Talsma en Kaptein: Integriteitsmanagement als interorganisatorische samenwerking

Kunnen organisaties ook samenwerken met andere (externe) partijen op het gebied van integriteitsmanagement? In het hier beschreven onderzoek wordt dit in kaart gebracht.

Organisaties besteedden de afgelopen jaren meer aandacht aan thema’s als public governance, good governance en het managen van ethiek en integriteit. Maar integriteitsmanagement is nog zeer intern gericht op de implementatie van allerlei (interne) maatregelen binnen individuele organisaties. Kunnen organisaties ook samenwerken met andere (externe) partijen op het gebied van integriteitsmanagement? In het hier beschreven onderzoek wordt dit in kaart gebracht.