Effectiviteit van Ethiek en Good Governance binnen centrale overheden van de EU lidstaten

In deze bijzondere vergelijkende studie wordt geanalyseerd in hoeverre de overgang naar een nieuw en meer complex concept van ethiek en bestuur heeft bewezen effectief en vruchtbaar te zijn.

 

 

Er wordt nog niet zo heel lang vergelijkend onderzoeken gedaan naar ethiek binnen de centrale overheden van de 27 EU-lidstaten. Slechts een enkele studie gaat in op de institutionalisering van ethiek en de effectiviteit van de instrumenten op dit gebied. Om deze leemte aan kennis hierover op te vullen is binnen de EU aanvullend onderzoek gedaan. Het onderzoek gaat een stap verder dan alle studies tot nu toe op dit gebied.

In deze bijzondere vergelijkende studie wordt geanalyseerd in hoeverre de overgang naar een nieuw en meer complex concept van ethiek en bestuur heeft bewezen effectief en vruchtbaar te zijn.

De auteurs stellen dat discussies over de ethiek beter moeten zijn geïntegreerd in andere beleidsterreinen die het gedrag van ambtenaren beïnvloeden. Dit zijn openbare hervormingen van het beheer, human resource beleid en leiderschapsstijlen, percepties van organisatorische eerlijkheid, de impact van de aanhoudende financiële crisis en kosten-en-baten overwegingen. Zij gaan verder in op vragen als: is ethisch gedrag te verbeteren? Zijn de nieuw ontwikkelde ethiek instrumenten effectief? Is het mogelijk om te veel te doen aan ethiek? Hoe kan effectief ethisch beleid geïnstitutionaliseerd worden binnen een organisatie? Wat zijn goede werkwijzen en de beste manieren om ethisch beleid te organiseren? De auteurs stellen voor om een bredere discussie over de toegevoegde waarde van goed bestuur en ethisch beleid hebben. Het boek geeft een uitgebreid overzicht en analyse van de ontwikkelingen op het gebied van ethiek binnen de openbare dienstverlening.

Download 'Effectiveness of Public-service Ethics and Good Governance in the Central Administrations of the EU-27'

Auteurs: Christoph Demmke/Timo Moilanen,
Uitgever: Peter Lang, Frankfurt/M., 2012.