Best Practices Manual - Civil Society Involvement in Drafting, Implementing and Assessing Anticorruption Policies

Dit onderzoek is uitgevoerd met financiering door ‘the Prevention of and Fight against Crime Programme’ van de Europese Commissie, door o.m. Saxion Hogeschool Enschede.

In totaal hebben de onderzoekers 19 best practices in verschillende Europese landen gebundeld. Naar aanleiding van BIOS formuleren zij drie do’s voor nationale integriteitsbureaus. Ten eerste, zorg voor een onafhankelijke positionering van een integriteitsbureau. Ten tweede, zorg ervoor dat het bureau voorbeeldinstrumenten ontwikkeld, die beschikbaar zijn voor organisaties om aan te passen aan de eigen situatie. Ten derde, organiseer bijeenkomsten zoals de Dag van de Integriteit, zodat professionals kennis en ervaringen kunnen uitwisselen.

Download Best Practices Manual - Civil Society Involvement in Drafting, Implementing and Assessing Anticorruption Policies