Onderzoek

In 2004 heeft de algemene rekenkamer een nulmeting uitgevoerd naar de zorg voor integriteit bij ministeries en rechtspersonen.

Naar aanleiding van de parlementaire enquete heeft de VU een onderzoek uitgevoerd naar de aard en omvang van ambtelijke corruptie.