Onderzoek

De Algemene Rekenkamer (ARK) heeft onderzoek gedaan naar de stand van zaken rond de integriteitszorg bij ministeries.

Verschillende indexen die een beeld geven van het niveau van corruptie wereldwijd.

In 2008 heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een inventarisatie gehouden naar het integriteitsbeleid bij het openbaar bestuur en politie.

In 2008 is de bestaande klokkenluidersregeling publieke sector geëvalueerd. Er is vastgesteld dat de huidige regeling in beperkte mate het intern melden en opsporen

Een onderzoek naar het opvolgen van en kennis over de wettelijke verplichting tot aangifte van artikel 162 Sv misdrijven

In 2007 heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken een onderzoek uitgevoerd naar de integriteitsbeleving van de ambtenaren.