Onderzoek

Een onderzoek naar de praktische uitvoering integriteitsbeleid van de stadsdelen gemeente Amsterdam.

 

 

In opdracht van Transparacy International Nederland (TI-N) is het nationale integriteitssysteem van ons land in kaart gebracht, doorgelicht en beoordeeld. Het NIS beoogde een beeld te krijgen van de formele voorzieningen, die een rol spelen in de bevordering van integriteit of juist corruptie bestrijden, en hoe die in de praktijk functioneren.

In een enquête over de effecten van de bezuinigingen op integriteit(sbeleid) binnen de (semi-) overheid geeft twaalf procent van de respondenten aan dat het integer gedrag toeneemt. Ruim een kwart zegt juist dat de integriteit naar collega’s en werkgevers verslechtert. Ook lijkt het integriteitsbeleid af te nemen. BIOS heeft de enquête gehouden, samen met CAOP Research.

In deze bijzondere vergelijkende studie wordt geanalyseerd in hoeverre de overgang naar een nieuw en meer complex concept van ethiek en bestuur heeft bewezen effectief en vruchtbaar te zijn.

 

 

Het artikel maakt duidelijk dat er in deze periode weliswaar continue aandacht is geweest voor integriteit maar dat de veranderingen in het beleid zich zowel gradueel als grillig hebben voltrokken. Vier factoren worden benoemd die van invloed zijn geweest op deze veranderingen.

Het thema integriteit staat bij alle bestuursorganen van ons openbaar bestuur hoog op de agenda. Voor dat bestuur geldt een aantal beginselen: het bestuur en beleid moeten doeltreffend, doelmatig, rechtmatig, democratisch en integer zijn. Integriteit van het openbaar bestuur is cruciaal voor het functioneren van de overheid. Dit rapport gaat over politieke en ambtelijke integriteit op lokaal niveau.