Onderzoek

Integriteitsfunctionarissen bundelen hun krachten in externe samenwerkingsverbanden. Dat blijkt uit dit onderzoek van BIOS en de RSM. Samenwerking buiten de deur biedt de nodige voordelen.

Om meer zicht te krijgen op de aard en de omvang van integriteitsschendingen binnen de Nederlandse overheid heeft de VU Amsterdam in opdracht van BIOS een nader onderzoek uitgevoerd.

Periodiek voert GRECO onderzoek uit naar het functioneren van overheden. In de vierde evaluatieronde worden parlementariërs, rechters en openbare aanklager tegen het licht gehouden

In het document 'Hoe verhoog je de meldingsbereidheid?' geeft BIOS een nadere uitwerking van de aanbevelingen en praktische suggesties en handvatten om de werking van het meldsysteem in de publieke sector te verbeteren en het vertrouwen erin te vergroten.

In opdracht van BIOS is door de Vrije Universiteit (VU) Amsterdam onderzoek gedaan naar de werking van interne meldsystemen binnen de Nederlandse overheid.

Veel overheidsorganisaties hebben hun integriteitsbeleid niet of onvoldoende gedocumenteerd. Het integriteitsbeleid ontwikkelt zich bij die organisaties gefragmenteerd en raakt weinig verankerd in de organisatie. Slechts een kwart van de organisaties beschikt wel over een goed en overkoepelend integriteitsplan.