Verbale agressie en geweld

Bij besluit van 25 juli 2005 heeft de staatssecretaris de betrokken ambtenaar bericht dat de verzending door betrokkene op 29 maart 2004 van een e-mail bericht aan collega's, waarin sprake is van een ongepaste en grievende toonzetting over een leidinggevende als plichtsverzuim wordt aangemerkt.

Bedrijfsarts dient een klacht in tegen een medewerker op een ministerie. Deze zou bij een spreekuurbezoek tegen de bedrijfsarts hebben gezegd dat "het niet moeilijk is om meer over hem te weten te komen".