Verbale agressie en geweld

Tenuitvoerlegging voorwaardelijk strafontslag. Appellante had zich dienen te realiseren dat zij in een verbetertraject zat en redelijke dienstopdrachten diende op te volgen en zich voorts niet schuldig mocht maken aan grof taalgebruik en ander ongepast gedrag.

Strafontslag vanwege krenkende email aan leidinggevende als niet onredelijk beoordeeld.

Disciplinaire straf van een schriftelijke berisping wegens plichtsverzuim bestaande een e-mail, verzonden via “allen beantwoorden”, met kritiek op het management, waarmee een negatieve sfeer is gecreëerd.

Het strafontslag is gelet op het eerdere plichtsverzuim en de drie als gevolg daarvan opgelegde disciplinaire maatregelen alsmede de geuite waarschuwingen niet onevenredig aan het gepleegde plichtsverzuim.

Een medewerker van de gemeente Rotterdam heeft de bedrijfsarts en zijn teamleider mondeling bedreigd met het meenemen van een mes naar het spreekuur.

Een medewerker van de gemeente Almelo heeft zijn leidinggevende met de dood bedreigd en in werktijd veelvuldig internet geraadpleegd voor privézaken, waaronder verboden websites.

Een medewerker uitvoering buurtserviceteam van een gemeente heeft zich agressief gedragen naar een voorbijganger op straat.

Een algemeen medewerker van de dienst stedelijk beheer wordt verdacht van onheus gedrag, intimidatie en aanzetten tot vertrek van collega’s uit commissies.