Seksuele Intimidatie

Disciplinaire straf van onvoorwaardelijk ontslag. Hoofdagent bij de politie.

Tenuitvoerleggging van voorwaardelijk strafontslag. Appellant heeft volgens de korpschef wederom onvoldoende professionele afstand gehouden tot diverse vrouwen en daarnaast misbruik gemaakt van zijn positie als politieambtenaar door politiegegevens te raadplegen voor privédoeleinden.

Disciplinaire straf omdat appellant zich schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag, welk gedrag als ongewenste intimiteiten en omgangsvormen kan worden aangemerkt.

De Raad is, met de korpschef en de rechtbank, van oordeel dat appellant zich schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag, hetgeen plichtsverzuim oplevert.

Speurhondengeleider Douane geschorst wegens vermoeden seksuele intimidatie. De rechtbank heeft ten onrechte niet geoordeeld over het opgelegde contact- en bespreekverbod.

Een brigadier van de politieregio heeft zich schuldig gemaakt aan ongewenst taalgebruik en seksueel getinte humor.

Een hoofdagent bij het team hondengeleiders maakt zich schuldig aan het gebruik van de dienstauto voor privédoeleinden, het bezigen van grove omgangsvormen en gezagsondermijnend gedrag.

Een hondengeleider van Schiphol heeft meerdere vrouwelijke collega’s seksueel ongewenst benaderd, onder andere via sms en daarmee een onprettige en onveilige omgeving gecreëerd.

Een politieagent is aangesproken op het feit dat hij al 10 jaar samenwoont met iemand die een ANW uitkering ontvangt.

Een brigadier van de politie Haaglanden is door de dochter van zijn ex-vriendin aangeklaagd voor ontucht en poging tot verkrachting.