Ongewenste omgangsvormen (Overige)

Geen vervroegde pensionering, maar functievolger. Schriftelijke berisping. Volgens de rechtbank houdt het geen gehoor geven aan de genoemde uitnodiging geen plichtsverzuim in.

Disciplinaire straf van een schriftelijke berisping wegens plichtsverzuim. Appellant heeft J met zijn reactie op haar column op het intranet onheus bejegend.

Plichtsverzuim. De opgelegde disciplinaire straf zal niet ten uitvoer worden gelegd indien appellante binnen een jaar, gerekend vanaf het bestreden besluit, zich niet schuldig maakt aan soortgelijk of ander plichtsverzuim.

Disciplinair ontslag wegens plichtsverzuim. Betrokkene had appellant onwaarheden verteld over het tijdstip waarop hij twee tatoeages in de liesstreek had laten aanbrengen.

Een inspecteur van Sociale Zaken heeft zich in een e-mail sterk afkeurend uitgelaten over een collega, en die tevens aan andere collega’s in cc verstuurd.

Een docent van de Rijks Universiteit van Leiden heeft geregeld problematisch gefunctioneerd door alcoholgebruik.

Een medewerker van de Gemeente Amsterdam die zich toegelegd had op het organiseren en begeleiden van activiteiten in het bos voor jongeren in de leeftijd van 8 tot 12, is verdacht van onzedelijk gedrag met een minderjarige.