Misdragingen in privésfeer (Overige)

Een politieman had twee tweets op Twitter geplaatst die verwijzen naar een lopend politieonderzoek inzake de verdenking van een gepleegd zedendelict.

Onvoorwaardelijk ontslag. De rechtbank heeft haar oordeel over de vraag, of de overtuiging is verkregen dat er sprake is van plichtsverzuim mede mogen baseren op de uitspraak van de rechter in de strafzaak.

Militair ontslag wegens wangedrag buiten de dienst. Bij de huiszoeking in de woning van appellant is kinderporno op zijn computer en feestvuurwerk niet bestemd voor particulier gebruik aangetroffen.

Besluit tot tenuitvoerlegging van een voorwaardelijk strafontslag. Appellant heeft zich binnen de proeftijd schuldig gemaakt aan vergelijkbaar plichtsverzuim als waarvoor hij op 9 februari 2012 disciplinair is gestraft.

Relatie op het werk. Langdurige detachering. Aangifte stalking na verbreken relatie.

Onvoorwaardelijk ontslag vanwege zeer ernstig plichtsverzuim, bestaande uit de mishandeling van een minderjarige op 22 april 2006.

Strafontslag wegens ernstig plichtsverzuim omdat namens appellant uiteenlopende verklaringen zijn gegeven over de reden van zijn afwezigheid in

Strafontslag. Er bestaat voldoende feitelijke grondslag voor het standpunt van de stichting dat appellant op het internet kinderpornografiesites heeft bezocht, kinderpornografie heeft gedownload en deze heeft opgeslagen op de vaste schijf van zijn computer en dus in het bezit was van kinderpornografie.