Ongewenste omgangsvormen

Het verzenden van de e-mail moet als plichtsverzuim worden aangemerkt, gelet op de daarin gebruikte grievende en op een met name genoemde individuele collega gerichte termen.

Tenuitvoerleggging van voorwaardelijk strafontslag. Appellant heeft volgens de korpschef wederom onvoldoende professionele afstand gehouden tot diverse vrouwen en daarnaast misbruik gemaakt van zijn positie als politieambtenaar door politiegegevens te raadplegen voor privédoeleinden.

Geen vervroegde pensionering, maar functievolger. Schriftelijke berisping. Volgens de rechtbank houdt het geen gehoor geven aan de genoemde uitnodiging geen plichtsverzuim in.

Tenuitvoerlegging voorwaardelijk strafontslag. Appellante had zich dienen te realiseren dat zij in een verbetertraject zat en redelijke dienstopdrachten diende op te volgen en zich voorts niet schuldig mocht maken aan grof taalgebruik en ander ongepast gedrag.

Eiseres betwist de feiten niet en betwist evenmin dat deze gedragingen ernstig plichtsverzuim opleveren. De rechtbank is met verweerder van oordeel dat niet is gebleken van een verminderde toerekenbaarheid van de verweten gedragingen.

Betrokkene heeft zijn gedrag op het gebied van omgangsvormen en ongeoorloofde afwezigheid ondanks herhaaldelijk daarop te zijn gewezen, niet bijgesteld. Over zijn ongeoorloofde afwezigheid heeft betrokkene zelfs doelbewust gelogen, en hij was kort daarop opnieuw ongeoorloofd afwezig.

Strafontslag. De misdragingen van betrokkene jegens R zijn van ernstige aard.

Relatie op het werk. Langdurige detachering. Aangifte stalking na verbreken relatie.