Financiële schendingen

Disciplinaire straf van schriftelijke berisping. Toerekenbaar plichtsverzuim bestaande uit o.a. declareren privételefoontoestel, bureaukosten, en etentje zonder zakelijk karakter, en contante geldopname.

Strafontslag. Onjuiste aangifte IB door appellant. Onjuiste aangifte voor overleden echtgenote. Nevenwerkzaamheden.

Disciplinair ontslag wegens zeer ernstig plichtsverzuim. Bekendmaking besluit heeft op rechtsgeldige wijze plaatsgevonden. Ingangsdatum ontslag.

Strafontslag. Appellant was werkzaam bij de politie, een organisatie die namens de overheid burgers aanspreekt op normafwijkend gedrag, opspoort en verbaliseert.

Disciplinaire straf van ontslag. Ernstig plichtsverzuim. Appellante heeft volhard in het niet beëindigen van haar nevenactiviteiten, terwijl de daarvoor gestelde termijn ten tijde van het ontslagbesluit reeds zes maanden was verstreken.

Ontslag wegens wangedrag, omdat betrokkene geen maatregelen heeft genomen om te voorkomen dat hij betrokken zou worden bij winkeldiefstal of zich daarvan heeft gedistantieerd

Strafontslag wegens zeer ernstig plichtsverzuim. Betrokkene is in de bouwmarkt de kassa gepasseerd zonder een beitel te betalen.

Het verkrijgen van een gestolen iPhone, het zich geenszins kritisch opstellen ten aanzien van de herkomst van deze iPhone en de persoon van wie de iPhone is verkregen, alsmede het bij deze persoon op een later tijdstip navraag doen naar iPhones teneinde er nog een te verkrijgen valt naar het oordeel van de rechtbank aan te merken als plichtsverzuim.