Alcohol of drugs

Aan een leerkracht, die een voorbeeldfunctie vervult, mogen zeker waar om het verdovende middelen gaat, hoge eisen mogen worden gesteld wat integriteit betreft.

Bij voorwaardelijk strafontslag gestelde voorwaarde dat betrokkene zich niet schuldig zal maken aan soortgelijk of enig ander plichtsverzuim is gericht op toekomstig handelen van ambtenaar.

De aan appellant opgelegde straf van onvoorwaardelijk ontslag is niet onevenredig aan de ernst van het verweten plichtsverzuim.

Disciplinair ontslag. Plichtsverzuim. Hennepplantage. Appellant vervulde een functie in de directe onderwijsomgeving en moest aan studenten het goede voorbeeld geven.

Bij ongedateerd besluit (het primaire besluit), heeft verweerder verzoeker wegens zeer ernstig plichtsverzuim de straf van onvoorwaardelijk ontslag opgelegd. Bij besluit van 5 september 2013 (het bestreden besluit) heeft verweerder het bezwaar van verzoeker ongegrond verklaard.

Militair gestationeerd op Aruba. Schorsing in het belang van de dienst, repatriëring en functietoewijzing.

Onvoorwaardelijk strafontslag wegens zeer ernstig plichtsverzuim bestaande uit het in werking hebben van een hennepplantage en het vervalsen van een werkgeversverklaring en twee salarisstroken.

In hoger beroep is aan de orde of dit plichtsverzuim aan appellant valt toe te rekenen en of de opgelegde straf niet onevenredig is.

Ontslag. De minister heeft de verweten gedragingen aan appellant mogen toerekenen en de minister heeft een zwaarder gewicht mogen toekennen aan het organisatiebelang van de Kmar dan aan het belang van appellant.