Valsheid in geschrifte

De betrokken ambtenaar was werkzaam als deurwaarder bij de Belastingdienst.

De betrokken ambtenaar is sinds 1972 werkzaam bij de Belastingdienst, laatstelijk als medewerker groepsfunctie E bij de Douane Noord.

De betrokken ambtenaar was werkzaam bij de Belastingdienst, laatstelijk in de functie van ‘Behandelfunctionaris, Vaktechnisch adviseur Inkomstenbelasting Winst’.

De betrokken ambtenaar was werkzaam als klantmanager bij het daklozenteam van de DWI.

De betrokken ambtenaar was werkzaam als veldtoetser/controlefunctionaris bij de Belastingdienst [regio], kantoor [vestigingsplaats].

De betrokken ambtenaar was werkzaam in de functie van projectleider bij de afdeling Stadsontwikkeling van de sector Ruimte van de gemeente Hoorn.

Gemeente-ambtenaar is herhaaldelijk bekeurd voor rijden onder invloed en erkent gebruik van briefpapier van de politie om onder ontzegging van de rijbevoegdheid uit te komen. Hij wordt ontslagen.

De betrokken ambtenaar was werkzaam bij de gemeente Amsterdam, stadsdeel Slotervaart (hierna: stadsdeel), als allround medewerker burgerzaken.

De betrokken ambtenaar is sedert 1978 werkzaam bij de politie en is, komende vanuit de politieregio [naam regio A], van 1 april 2004 tot 1 april 2007 aangesteld als [naam functie 1] in de rang van inspecteur bij het [naam team] van de Dienst [naam dienst] van de politieregio [naam regio B].