Opsporingsmethoden en dwangmiddelen

Een medewerker van het gerechtshof in Den Haag heeft bij aangifte van een zaak tegen twee wintimannen aangegeven gebruik te hebben gemaakt van het justitieel systeem om een van beide mannen op te zoeken.

De betrokken ambtenaar is van 1976 tot 1988 - met een korte onderbreking - werkzaam geweest bij het Korps Rijkspolitie.

De betrokken ambtenaar is sinds 1 april 1984 in dienst van de politie, laatstelijk in de functie van vakspecialist 6 Logistiek bij de dienst Materiële Ondersteuning en werkzaam als wapenmeester op de wapenkamer.