Misbruik positie en belangenverstrengeling (Overige)

Ontbinding op grond ernstig verwijtbaar handelen werkgever (onterecht cameratoezicht en onterechte schorsing), transitievergoeding € 16.000,-- en billijke vergoeding € 48.000,-- na 20 jaar dienstverband.

Ontslag wegens plichtsverzuim. Onvoldoende feitelijke grondslag voor het verwijt dat betrokkene op het werk naar alcohol zou hebben geroken. Voldoende feitelijke grondslag dat betrokkene voorafgaand aan de publicatie contact gehad met een journalist van het AD zonder zijn leidinggevende te raadplegen.

Onvoorwaardelijk strafontslag wegens toerekenbaar ernstig plichtsverzuim. Omvang geding. Tussen de opgelegde straf en het daaraan ten grondslag gelegde plichtsverzuim bestaat een sterke verwevenheid zodat ook al is alleen het bestuursorgaan in hoger beroep gekomen, getoetst moet worden of terecht plichtsverzuim aanwezig is geacht.

Strafontslag. De Raad heeft uit de gedingstukken en het verhandelde ter zitting de overtuiging gekregen dat betrokkene met de gedragingen ...

Een teamleider beveiliging bij de PI Rijnmond heeft naar aanleiding van een sollicitatiegesprek, maar voorafgaand aan de officiële mededeling, de sollicitant gebeld om te vertellen dat ze is aangenomen.

Een grondverwerver van de provincie Fryslân heeft in samenspraak met de senior projectleider het bestek van de aanbesteding van bomen kap zodanig veranderd dat de bomen niet toevallen aan de aannemer, maar deels op zijn grond geleverd zouden worden.

Een ambtenaar van de gemeente Schinnen is ontslagen wegens belangenverstrengeling bij de aankoop van grond van de gemeente en doorverkoop aan een derde.

Een medewerker van de Raad voor de Kinderbescherming heeft haar partner meegenomen in het Veiligheidshuis en tijdens dit bezoek de regels van het Veiligheidshuis overtreden.