Omkoping (corruptie)

Terecht oplegging maatregel onvoorwaardelijk strafontslag. Appellant heeft zich schuldig gemaakt aan zeer ernstig plichtverzuim doordat hij geld heeft aangenomen van marktkooplieden en betrokken is geweest bij het systematisch inzamelen van gelden van marktkooplieden en daarvan heeft geprofiteerd.

Een marktmeester van het stadsdeel Amsterdam Centrum is (samen met zes anderen) verdacht van het aannemen van steekpenningen ter waarde van EUR 35.000 van marktkooplieden.

Een projectmanager van de afdeling vastgoed en projecten van de gemeente Sittard-Geleen is door het bevoegd gezag ongevraagd ontslag aangezegd in verband met het aannemen van EUR 20.000 van de directeur van een bouwbedrijf, het verzoeken om relatiegeschenken en de poging tot overhalen van dit bouwbedrijf tot het betalen van een onverplichte vergoeding aan de gemeente in ruil voor geheime prijsinformatie met betrekking tot aanbestedingen.

De betrokken ambtenaar was werkzaam bij de gemeente Kerkrade als [functie bij sector]. In die functie was betrokkene belast met de ambtelijke voorbereiding van de koop en verkoop van gemeentelijk onroerend goed.

De betrokken ambtenaar was werkzaam bij de politieregio Gelderland-Midden, laatstelijk als medewerker basis politiezorg A.

Een toezichthoudende medewerker van Gemeentewerken laat een aannemer met wie hij functioneel contact heeft, in zijn huis een keuken plaatsen.

Een directeur Gemeentewerken (met directe invloed op aanbestedingsprocedures) koopt een auto en een caravan.