Nevenactiviteiten

Een medewerker van de tactische recherche Brabant-Zuid-Oost heeft een gegevensdrager onder zich gehouden.

Appellant is sinds 1 oktober 1975 werkzaam bij de gemeente 's-Gravenhage (salarisschaal 7). Appellant hield zich bezig met de controle op overtredingen in de stad zoals die ter zake van het hondenbeleid en het huisvuilbeleid.

Betrokkene was werkzaam op de afdeling P&O bij de dienst Stadstoezicht van de gemeente Rotterdam. Naar aanleiding van een signaal over oneigenlijke verhuur van woningen waarvan appellante mede-eigenaresse zou zijn, is in 2009 een onderzoek ingesteld.

Betrokkene was werkzaam als [functie] bij de dienst Stadstoezicht van de gemeente Rotterdam. Vanaf 21 april 2006 was betrokkene volledig arbeidsongeschikt. In januari 2008 heeft het UWV de verplichting van de gemeente Rotterdam tot loondoorbetaling tijdens arbeidsongeschiktheid verlengd tot 18 april 2009.

 

Betrokkene is in 1986 in dienst getreden van de gemeente. Laatstelijk is hij daar sinds juli 2002 werkzaam geweest als [naam functie] (hierna: [functie]). In 1998 heeft betrokkene op kosten van de gemeente een opleiding tot makelaar gevolgd.

Een leidinggevende militair is belast met toezicht op en advisering over vergunningverlening voor opslag van explosieven.

Een inspecteur van de Arbeidsinspectie stelt zich op als belangenbehartiger voor een bedrijf dat hij zelf heeft gecontroleerd en beboet.

Een medewerker ondersteuning van de Immigratie- en Naturalisatiedienst heeft, in een periode van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, als nevenbetrekking schoonmaakwerkzaamheden verricht.