Misbruik legitimatiebewijs

Betrokkene is sinds 8 maart 1979 werkzaam bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (hierna: DJI), laatstelijk in de functie van complexbeveiliger bij de Rijksinrichting voor Jongens. Wegens een verstoorde arbeidsrelatie is betrokkene met ingang van 1 mei 2007 overgeplaatst naar de functie van complexbeveiliger bij de Rijksinrichting voor Jongens. Door diverse omstandigheden, waaronder een mediationtraject en ziekte, heeft werkhervatting feitelijk nooit plaatsgevonden.

Betrokkene is sinds 1981 werkzaam bij de politie, laatstelijk als hoofdagent in de functie van allround medewerker bij de Dienst Waterpolitie van het Klpd.