Financiële schendingen

Minister van Defensie heeft in een ambtsbericht terecht de gedragingen van eiser als laakbaar en verwijtbaar gekwalificeerd en ernstige twijfel over de integriteit van eiser.

Een projectmanager van de afdeling vastgoed en projecten van de gemeente Sittard-Geleen is door het bevoegd gezag ongevraagd ontslag aangezegd in verband met het aannemen van EUR 20.000 van de directeur van een bouwbedrijf, het verzoeken om relatiegeschenken en de poging tot overhalen van dit bouwbedrijf tot het betalen van een onverplichte vergoeding aan de gemeente in ruil voor geheime prijsinformatie met betrekking tot aanbestedingen.

Een medewerker van de gemeente Schinnen heeft een perceel in dezelfde gemeente aangekocht en later met winst weer verkocht.

Eiser was sinds 1 december 1995 werkzaam als marktmeester in dienst van (de rechtsvoorganger van) verweerder. Aan eiser is eerder, in 2005, een disciplinaire straf opgelegd namelijk de straf van voorwaardelijk ontslag.