Favoritisme

Eiser was werkzaam op de afdeling vastgoed bij de gemeente Utrecht. In het kader van een project maakt hij deel uit van een werkgroep.

Gemeente-ambtenaar heeft zich schuldig gemaakt aan het niet in de kas verwerken en verduisteren van betalingen ten behoeve van rijbewijsaanvragen dan wel aan het om niet verstrekken van rijbewijzen.

Een technisch medewerker van de RDW heeft zijn auto laten keuren door een garage waar hij toezicht houdt en is bij deze keuring aanwezig geweest.

Verweerder heeft eiser de disciplinaire straf opgelegd van onvoorwaardelijk ontslag op grond van artikel 77, eerste lid, en onder j, van het Barp, en bepaald dat deze straf onmiddellijk ten uitvoer wordt gelegd.

De betrokken ambtenaar was werkzaam in de functie van projectleider bij de afdeling Stadsontwikkeling van de sector Ruimte van de gemeente Hoorn.

De betrokken ambtenaar was [functie] van de hoofdafdeling [naam afdeling] van het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

De betrokken ambtenaar was aangesteld bij de afdeling Handhaving van de toenmalige sociale dienst van de gemeente Amsterdam.

Een medewerker van het gemeentelijk milieustation is eerder bestraft omdat hij derden spullen heeft laten meenemen die bij het afval waren aangetroffen.

Aan een hoofdagent wordt strafontslag verleend. Dit is gebaseerd op diens opstelling bij een onderzoek naar een bevriende collega.