Aannemen/vragen geschenken

Eiser was werkzaam op de afdeling vastgoed bij de gemeente Utrecht. In het kader van een project maakt hij deel uit van een werkgroep.

Een marktmeester van het stadsdeel Amsterdam Centrum is (samen met zes anderen) verdacht van het aannemen van steekpenningen ter waarde van EUR 35.000 van marktkooplieden.

Betrokkene is ruim dertig jaar in dienst geweest bij de gemeente Alphen aan den Rijn.In het kader van zijn functie leverde betrokkene ambtelijke ondersteuning aan het comité “Open Monumentendag Alphen aan den Rijn”. In maart 2009 heeft de ex-vrouw van betrokkene de gemeente laten weten dat betrokkene in 2006 geld van een rekening van het COM naar zijn privérekening heeft overgeboekt.

Eiser was sinds juni 1994 werkzaam als projectmanager B bij de afdeling Vastgoed en Projecten en belast met het opstellen van projectplannen, het (laten) vervaardigen van beslisdocumenten en het medeadviseren over verlening van deelopdrachten aan externe bedrijven.

De betrokken ambtenaar was [functie] van de hoofdafdeling [naam afdeling] van het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

De betrokken ambtenaar was werkzaam in de functie van projectleider bij de afdeling Stadsontwikkeling van de sector Ruimte van de gemeente Hoorn.

De betrokken ambtenaar is per 1 februari 2003 bij wijze van proef voor de duur van een jaar aangesteld als marktmeester en daarbij belast met de zorg voor de markten op het [plein 1] en [plein 2].

Een toezichthoudende medewerker van Gemeentewerken laat een aannemer met wie hij functioneel contact heeft, in zijn huis een keuken plaatsen.

Provinciaal ambtenaar schaft op kosten van de provincie materiaal aan ten behoeve van zijn tuin.

Een provincieambtenaar schaft materiaal voor zijn tuin aan op kosten van de provincie.