Fysiek geweld

Ontslag wegens wangedrag. Het verweten wangedrag bestaat uit het toepassen van offensief geweld jegens een arrestant die geboeid op de grond lag.

Politieagent gebruikt bij de aanhouding en insluiting van een zich hevig verzettende arrestant geweld, zodanig dat hem dit door werkgever als ernstig plichtsverzuim wordt verweten.

Medewerker penitentiaire inrichting gebruikt zonder aanleiding geweld tegen een gedetineerde en krijgt strafontslag.