Misbruik bedrijfsmiddelen en overtreding interne regels (overige)

Uitleg begrip employability in relatie tot het aannemen van plichtsverzuim. De rechtbank heeft ten onrechte zelf in de zaak voorzien.

In hoger beroep is uitsluitend nog in geschil of de rechtbank terecht het voorwaardelijk strafontslag heeft vernietigd.

Een vrijwilliger bij de brandweer in Rheden is verdacht van betrokkenheid bij brandstichting. Hierop heeft bevoegd gezag de vrijwilliger voor 2 maanden geschorst en later disciplinair ontslag verleend op grond van ernstig plichtsverzuim.

Appellant was vanaf 1 januari 1997 werkzaam als eerste medewerker Bijzondere Wetten bij de afdeling Bijzondere Wetten van de politieregio Hollands Midden. De korpsbeheerder van de politieregio Hollands Midden (korpsbeheerder) heeft appellant met onmiddellijke ingang de disciplinaire straf van ontslag opgelegd wegens verscheidene vormen van plichtsverzuim.

Betrokkene was werkzaam als [naam functie] voor niet-uitkeringsgerechtigden (NUG’ers) bij de gemeentelijke dienst Werk en Inkomen (DWI). Op grond van een onderzoeksrapport van het bureau Integriteit van de interne accountantsdienst (IAD) van de DWI - naar aanleiding van een tip dat betrokkene mogelijk betrokken was bij het zwart laten werken van een klant van hem - heeft verzoeker de conclusie getrokken dat betrokkene zich heeft schuldig gemaakt aan integriteitsschendingen

Appellant is aangesteld als ploegchef van de E-ploeg bij de dienst Stadsbeheer, afdeling Parkeren, van de gemeente ’s-Gravenhage (verder: verweerder).

De betrokken ambtenaar was ten tijde hier van belang in vaste dienst werkzaam als medewerker ondersteuning voor een arbeidsduur van 36 uur per week bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst van het ministerie van Justitie (hierna: IND).

Een administratief medewerkster bezwaar en beroep bij de Dienst Sociale Zaken heeft een groot aantal kentekens op haar naam staan.

Een administratief medewerkster bij de politie heeft de administratie van derdengelden en gelden van de personeelsvereniging oncontroleerbaar gemaakt. Dit is onacceptabel, zeker gezien de financiële functie van betrokkene.