Ongewenst gebruik email/internet

Internetgedrag. Zeer ernstig plichtsverzuim. Betrokkene heeft met zijn handelen het in hem te stellen vertrouwen grote schade toegebracht. De Raad deelt daarbij niet het oordeel van de rechtbank dat betrokkene niet als een gewaarschuwd man had te gelden.

Ten onrechte opgelegde disciplinaire straf van voorwaardelijk ontslag met een proeftijd van twee jaar en terugzetting voor een jaar in een lager gewaardeerde functie. Plichtsverzuim.

Ontslag verleend wegens gewichtige redenen. Porno op laptop. Eerder voorvallen.

Een medewerker van de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) heeft frequent en langdurig naar het buitenland getelefoneerd via zijn vaste diensttelefoon.

Een medewerker van de Gemeente Amsterdam die zich toegelegd had op het organiseren en begeleiden van activiteiten in het bos voor jongeren in de leeftijd van 8 tot 12, is verdacht van onzedelijk gedrag met een minderjarige.

Een medewerker van de gemeente Almelo heeft zijn leidinggevende met de dood bedreigd en in werktijd veelvuldig internet geraadpleegd voor privézaken, waaronder verboden websites.

Een medewerker van de tactische recherche Brabant-Zuid-Oost heeft een gegevensdrager onder zich gehouden.

Een directeur van een basisschool in Alkmaar is in eerste aanleg door de strafrechter veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van één maand voor het bezit van 17 foto’s van kinderpornografische aard.

Een medewerker van het regionaal sociaal werkvoorzieningsschap Amersfoort en Omgeving heeft in een e-mail aan haar collega’s de integriteit van het management ter discussie gesteld.