Niet volgen procedures

plichtsverzuim.PIW-er. Onjuist of onvolledig inlichten van bedrijfsarts staat niet vast. Onjuist gebruik van calamiteitenpaneel. Strafontslag niet evenredig.

Ontslag wegens plichtsverzuim. Onvoldoende feitelijke grondslag voor het verwijt dat betrokkene op het werk naar alcohol zou hebben geroken. Voldoende feitelijke grondslag dat betrokkene voorafgaand aan de publicatie contact gehad met een journalist van het AD zonder zijn leidinggevende te raadplegen.

Ontslag. Ernstig plichtsverzuim. Door meerdere malen en over een langere periode kort tevoren opgenomen verlof niet te verantwoorden in de BVCM heeft appellant zijn werkgever financieel benadeeld.

Onvoorwaardelijk ontslag. De Raad komt tot de slotsom dat aannemelijk is dat betrokkene de mishandeling en de veroordeling daarvoor niet aan zijn leidinggevenden heeft gemeld.

Oplegging onvoorwaardelijk strafontslag met onmiddelijke ingang. Op grond van de beschikbare administratieve gegevens concludeert de Raad dat appellant de hem verweten gedragingen heeft begaan.