Gebruik alcohol/drugs

Ontslag wegens onbekwaamheid of ongeschiktheid voor de vervulling van zijn functie anders dan wegens ziekte. Brugwachter met alcoholprobleem.

Een hoofdmedewerker van de basispolitiezorg Rotterdam-Rijnmond heeft in uniform, tijdens diensttijd, een oud-collega met verslavingsproblemen, bezocht in het psychiatrisch centrum.

Appellante was soldaat bij de Koninklijke landmacht en leerling van het [Schoolbataljon]. Op 19 maart 2008 heeft een medeleerling bij de pelotonscommandant aangegeven dat appellante vermoedelijk drugs in haar bezit had.

Geen verplichting tot wijzen op zwijgrecht of cautieplicht ?Gemeente-ambtenaar is eerder bestraft wegens bezit en/of gebruik van alcohol onder werktijd.

Betrokkene is in de functie van ‘Brigadier’ werkzaam bij een politieregio. Hij wordt bij het besturen van zijn auto staande gehouden, waarna hem een blaastest is afgenomen.

De betrokken ambtenaar was werkzaam als parkeercontroleur, tevens buitengewoon opsporingsambtenaar, bij de gemeente Arnhem. Op 12 juni 2004 heeft betrokkene twee politieagenten bedreigd met zware mishandeling.

De betrokken ambtenaar is met ingang van 12 mei 2003 aangesteld als beroepsmilitair voor bepaalde tijd van de Koninklijke Marechaussee (KMar).

De betrokken ambtenaar was als marinier der derde klasse voor bepaalde tijd aangesteld bij de Koninklijke Marine. Op 6 november 2007 heeft betrokkene tijdens vormingsdagen in het bijzijn van een collega-militair softdrugs gebruikt.

De betrokken ambtenaar was laatstelijk werkzaam als afdelingshoofd van de zuiveringsregio Maas van het waterschap.