Raadplegen informatie uit vertrouwelijke registers

Tenuitvoerleggging van voorwaardelijk strafontslag. Appellant heeft volgens de korpschef wederom onvoldoende professionele afstand gehouden tot diverse vrouwen en daarnaast misbruik gemaakt van zijn positie als politieambtenaar door politiegegevens te raadplegen voor privédoeleinden.

Disciplinair ontslag wegens zeer ernstig plichtsverzuim. Bekendmaking besluit heeft op rechtsgeldige wijze plaatsgevonden. Ingangsdatum ontslag.

Disciplinaire straf van ontslag van gemeentelijke deurwaarder. Eiser heeft bewust in strijd met verweerders regeling gehandeld omdat hij het niet eens was met de vanaf 1 december 2012 voor hem geldende wijze van declareren.

Onvoorwaardelijk ontslag. Vast is komen te staan dat appellante de haar verweten gedragingen, te weten het voor niet-zakelijke doeleinden raadplegen van vertrouwelijke gegevens, heeft begaan.

Onvoorwaardelijk ontslag. De rechtbank heeft haar oordeel over de vraag, of de overtuiging is verkregen dat er sprake is van plichtsverzuim mede mogen baseren op de uitspraak van de rechter in de strafzaak.

Militair ontslag wegens wangedrag buiten de dienst. Bij de huiszoeking in de woning van appellant is kinderporno op zijn computer en feestvuurwerk niet bestemd voor particulier gebruik aangetroffen.

Een bijstandsmedewerker van de dienst SZW van de gemeente Den Haag heeft persoonsvertrouwelijke gegevensbestanden bekeken zonder functionele redenen.

Een medewerker van de gemeente Amsterdam heeft meerdere malen het GBA- en het SUWI-systeem voor niet zakelijke doeleinden geraadpleegd en ten onrechte geen toestemming gevraagd voor nevenwerkzaamheden (bedrijf).

Een medewerker van het gerechtshof in Den Haag heeft bij aangifte van een zaak tegen twee wintimannen aangegeven gebruik te hebben gemaakt van het justitieel systeem om een van beide mannen op te zoeken.