Misbruik van informatie

1) Buitenfunctiestelling en schorsing. Concrete verdenking van ernstig plichtsverzuim. Voldoende motivering. 2) Strafontslag.

Een senior juridisch medewerker Belastingen bij de gemeente Rijswijk heeft buitensporig veel kadastrale en hypothecaire gegevens geraadpleegd.

Een coördinator kwaliteitsbeheer van de Gemeente Amsterdam heeft zonder toestemming gebruik gemaakt van de dienstauto en informatie verspreid aan medewerkers van de dienst, waarin de integriteit van de leidinggevende en personeelsadviseur in twijfel wordt getrokken en hun privacy is geschaad.

De betrokken ambtenaar was werkzaam als brigadier-rechercheur bij de Unit [naam unit] van de Dienst Nationale Recherche van het Korps landelijke politiediensten.

Een medewerker van de gemeentelijke Sociale Dienst weet van mogelijke bijstandsfraude door een burger.