Klokkenluiden

Betrokkene was sinds 2001 werkzaam bij de politieregio Kennemerland in de functie van politiemedewerker. Op 8 oktober 2004 heeft hij bij Stichting Brein een anonieme melding gedaan over de mogelijkheid tot het bestellen van gekopieerde cd’s bij inspecteur van politie M.

Verweerder (gemeente Beuningen) heeft een op 19 november 2010 gedateerde anonieme brief ontvangen met als afzender De Klokkenluider en als onderwerp ”oneerlijk ambtenaren / collega gedrag”.

Gemeente-ambtenaar wordt ontslagen wegens verstoorde verhoudingen. Hij claimt dat het ontslag een gevolg is van zijn optreden als klokkenluider.

De betrokken ambtenaar is - met een onderbreking van enkele jaren - vanaf 1989 werkzaam geweest bij het Ministerie van VROM en is met ingang van 1 mei 2001 aangesteld als senior auditor bij de Auditdienst.

Departementale klokkenluider krijgt ontslag 'op andere gronden' wegens verstoorde verhoudingen.

24-01-2011

De betrokken ambtenaar is op 1 oktober 2001 aangesteld bij het Bureau Schadefonds Geweldsmisdrijven (hierna: het SGM) van het Minister van Justitie als adviseur communicatie in vaste dienst voor gemiddeld 36 uur per week.