Financiële schendingen (overige)

Onvoorwaardelijk ontslag. Het in stand houden van een informele kas bij Gemeentewerken en het gebruiken van gelden daaruit voor doeleinden waarvoor deze niet zijn bestemd. Plichtsverzuim.

1) Onvoorwaardelijk ontslag wegens zeer ernstig plichtsverzuim bestaande uit het ontvangen van een te hoge vergoeding voor woon- werkverkeer, het ten onrechte declareren van maaltijdvergoedingen en het zonder toestemming en ten onrechte gebruikmaken van de dienstauto voor privédoeleinden, dan wel woonwerkverkeer.

Disciplinaire straf van schriftelijke berisping. Toerekenbaar plichtsverzuim bestaande uit o.a. declareren privételefoontoestel, bureaukosten, en etentje zonder zakelijk karakter, en contante geldopname.

Strafontslag. Onjuiste aangifte IB door appellant. Onjuiste aangifte voor overleden echtgenote. Nevenwerkzaamheden.

Ontslag. Ernstig plichtsverzuim. Door meerdere malen en over een langere periode kort tevoren opgenomen verlof niet te verantwoorden in de BVCM heeft appellant zijn werkgever financieel benadeeld.

Onvoorwaardelijk strafontslag wegens toerekenbaar ernstig plichtsverzuim. Omvang geding. Tussen de opgelegde straf en het daaraan ten grondslag gelegde plichtsverzuim bestaat een sterke verwevenheid zodat ook al is alleen het bestuursorgaan in hoger beroep gekomen, getoetst moet worden of terecht plichtsverzuim aanwezig is geacht.

Militair ontslag wegens wangedrag buiten de dienst. Bij de huiszoeking in de woning van appellant is kinderporno op zijn computer en feestvuurwerk niet bestemd voor particulier gebruik aangetroffen.

Oplegging onvoorwaardelijk strafontslag met onmiddelijke ingang. Op grond van de beschikbare administratieve gegevens concludeert de Raad dat appellant de hem verweten gedragingen heeft begaan.