Fraude

Strafontslag wegens plichtsverzuim. Het in contanten innen van verkeersboetes, zonder een kwitantie te overhandigen.

Disciplinair ontslag wegens toerekenbaar ernstig plichtsverzuim bestaande uit het opmaken van een valse salarisstrook en een valse werkgeversverklaring ten behoeve van hypotheekverstrekking.

Strafontslag wegens ernstig plichtsverzuim zonder opzegtermijn. Anders dan appellante betoogt, kan de opgelegde straf niet worden aangemerkt als onevenredig aan de aard en de ernst van het vastgestelde plichtsverzuim.

Vermoeden van onrechtmatige handelingen in de uitvoering van werkzaamheden. Zorgvuldig onderzoek. Toerekenbaarheid. Plichtsverzuim. Strafontslag.

Strafontslag medewerker belastingdienst. De aan appellant opgelegde straf van ontslag kan niet als onevenredig aan de aard en ernst van het plichtsverzuim worden aangemerkt.

Vier voorlopige voorzieningen, gericht tegen schorsing en disciplinaire ontslag van een ambtenaar bij de belastingdienst.

Strafontslag. Anders dan appellant betoogt, kan de opgelegde straf van ontslag niet als onevenredig aan de aard en ernst van het vastgestelde plichtsverzuim worden aangemerkt.

Strafontslag omdat appellante bij haar reisdeclaraties valse horecabonnen heeft overgelegd en dat zij declaraties voor overuren structureel niet naar waarheid en in strijd met de geldende regels heeft ingevuld.

Strafontslag omdat appellante bij haar reisdeclaraties valse horecabonnen heeft overgelegd en dat zij declaraties voor overuren structureel niet naar waarheid en in strijd met de geldende regels heeft ingevuld.