Toolkit integriteit sector waterschappen

De sector waterschappen ziet integriteit als een belangrijk onderdeel van de professionele verantwoordelijkheid van alle medewerkers en bestuurders. In opdracht van de Unie van Waterschappen heeft een landelijke werkgroep, in nauwe samenwerking met BIOS, handreikingen, voorbeeldregelingen en materiaal ontwikkeld om de sector bij het vormgeven van het beleid en de uitvoering hiervan te faciliteren. Het A&O-fonds Waterschappen heeft deze informatie verwerkt in de informatietoolkit voor de P&O en leidinggevenden en in de informatietoolkit voor de medewerker en OR:

Toolkit P&O en leidinggevenden

Toolkit medewerkers en OR

Hieronder treft u het informatieblad Integriteit aan met meer informatie over het onderwerp integriteit in de sector waterschappen.

Informatieblad integriteit waterschappen