Statuut Regionale Vertrouwenspersoon Integriteit Zuid-Limburg

Het statuut van de Regionale Vertrouwenspersoon Integriteit Zuid-Limburg is in 2011 opgesteld en aan de deelnemende organisaties toegezonden. Het doel van dit statuut is het vastleggen van taken, verantwoordelijkheden, rechten en plichten van de vertrouwenspersoon als onafhankelijk persoon. Bij het opstellen van dit statuut is advies gevraagd aan een groot aantal deskundigen: leden van de werkgroep integriteit Zuid-Limburg, juristen van BIOS en van Universiteit Nijenrode, trainers/opleiders van cursussen op het gebied van integriteit.

Download het Statuut Regionale Vertrouwenspersoon Integriteit Zuid-Limburg

Voor meer informatie:
Marga Baetsen, regionale Vertrouwenspersoon Integriteit,
T 06-52332952

Andries Knevel, Regionale Vertrouwenspersoon Integriteit
T 06-53242005