Samenwerking met groter bureau integriteit

In welke organisatie functioneert dit praktijkvoorbeeld?

Gemeente Zaanstad

Wat is de benaming van het praktijkvoorbeeld?

Samenwerking met groter bureau integriteit

Tot welk aandachtsgebied en onderwerp behoort uw praktijkvoorbeeld naar uw mening?

Meerdere aandachtsgebieden

Korte typering van het praktijkvoorbeeld

Gemeente Zaanstad heeft met Bureau Integriteit Amsterdam een samenwerkingscontract afgesloten waardoor de gemeente Zaanstad diensten kan afnemen en daardoor kan beschikken over de kennis en de kunde van een professioneel bureau, zonder dit zelf allemaal in huis te hebben en te moeten bekostigen.

Aanleiding en doelstelling (welk probleem lost het voorbeeld op?)

Zelfs voor een 100.000+ gemeente is het lastig om alles op het gebied van integriteit zelf te organiseren en vorm te geven, gelet op de beperkte tijd en geld die hieraan besteed kan worden. Nadat samenwerking is gezocht met de gemeente Amsterdam, die beschikken over een professioneel bureau Integriteit, is het integriteitsbeleid van Zaanstad pas echt goed van de grond gekomen.

Hoe heeft u het aangepakt?

Er is een contract gesloten waardoor de gemeente Zaanstad:

  • Voorbeelden van beleid (bijv. procedures, regelingen etc.) mag gebruiken;
  • Gebruik maakt van professionele trainers voor opleiding aan ambtenaren, bestuurders, leidinggevenden, Raad en college;
  • Onderzoekers inhuurt in geval van een integriteitsonderzoek dat de eigen kennis en capaciteit te boven gaat en naar behoefte advies over de juridische afdoening kan vragen;
  • Risico-analysten kan inhuren.

Daarnaast woont BI als extern adviseur de vergaderingen van de commissie Integriteit van de gemeente Zaanstad bij. Deze commissie, onder voorzitterschap van de burgemeester, initieert het integriteitsbeleid en bewaakt de uitvoering.

Wat zijn de bereikte (tussen)resultaten?

Het integriteitsbeleid van de gemeente Zaanstad is door de samenwerking op een hoger niveau getild. Gaandeweg wordt er meer eigen invulling aan het integriteitsbeleid gegeven, maar belangrijk is dat de basis goed gelegd is en dat er een duidelijke afspraak is: BI adviseert, Zaanstad besluit.
Het doen van onderzoek is een discipline die de gemeente Zaanstad waarschijnlijk zal blijven inhuren. Het is prettig dat er naar behoefte een onderzoeker is in te huren, zeker als die in de loop van de tijd ook de organisatie goed kent.
Meer aandacht voor integriteit heeft zeker geleid tot een groter bewustzijn en tot meer meldingen waarop vervolgens passend actie op kan worden ondernomen.

Wat kunnen anderen van uw praktijkvoorbeeld leren? Wie heeft uw praktijkvoorbeeld (gedeeltelijk) overgenomen? (wat is de toepassingsmogelijkheid / waar helpt het / wat is de status ervan)

Ik ken geen andere gemeenten die op dit onderwerp op deze manier samenwerken. Ik vraag mij af of er andere gemeenten zijn die hetzelfde kunnen bieden als Amsterdam. Een mogelijkheid zou zijn dat meerdere gemeenten samen een BI oprichten om zo professioneler te worden en toch de kosten te beheersen.

Zijn er aanvullende documenten?

nvt

Contactgegevens van uw organisatie

Gemeente Zaanstad , Ben Imhann, coördinator integriteit
Telefoon 075-6552053
Fax
Email B.Imhann@Zaanstad.nl
Website www.Zaanstad.nl