Introductie nieuwe medewerkers integriteit

In welke organisatie functioneert dit praktijkvoorbeeld?

Gemeente Amsterdam: ongeveer 16.000 medewerkers.

Wat is de benaming van het praktijkvoorbeeld?

Ambtseed / Introductie nieuwe medewerkers

Tot welk aandachtsgebied en onderwerp behoort uw praktijkvoorbeeld naar uw mening?

Integriteit onderdeel maken van de taakopvatting van iedere ambtenaar.

Korte typering van het praktijkvoorbeeld

Aandacht voor integriteit en het belang daarvan voor het ambtenaarschap in het introductieprogramma van elke Amsterdamse ambtenaar.Aanleiding en doelstelling

Vier doelstellingen

  • Markeren wat het betekent om ambtenaar te zijn;
  • Inhoud geven aan de begrippen ‘integriteit’ en ‘moreel handelen’;
  • De verbinding leggen naar de eigen werkpraktijk;
  • Scherpen van de eigen zelfstandige morele oordeelsvorming van onze nieuwe collega’s.

Hoe hebt u het aangepakt?

In 2002 is de verplichting voor nieuwe ambtenaren om de ambtseed af te leggen opnieuw ingevoerd. Daarnaast is begonnen om alle toen zittende medewerkers op basis van vrijwilligheid de ambtseed af te nemen.
In 2005 is de tekst van de Amsterdamse Ambtseed ingrijpend vernieuwd. Voor de stadsdelen en diensten is een gebruikershandleiding opgesteld met tips en suggesties hoe zij het afleggen van de eed zelf aan kunnen pakken.
Alle stadsdelen en diensten reiken bij indiensttreding de gemeentelijke gedragscode uit.
Tijdens de centraal georganiseerde introductiedag nieuwe medewerkers is het integriteitbeleid van Amsterdam een van de onderwerpen.
Veel stadsdelen en diensten hebben de Training Morele Oordeelsvorming standaard opgenomen in het inwerkprogramma, ongeveer zes maanden na indiensttreding.
De Amsterdamse Ambtseed en de bijbehorende gebruikershandleiding, de gemeentelijke gedragscode en informatie over de training Morele Oordeelsvorming is beschikbaar via www.amsterdam.nl/integriteit.

Wat zijn de bereikte (tussen)resultaten?

De ambtseed en de aandacht voor integriteit en integriteitbeleid maakt een wezenlijk onderdeel uit van het inwerken van nieuwe collega’s.

Wat kunnen anderen van uw praktijkvoorbeeld leren? Voor welke valkuilen wilt u waarschuwen? Zijn er organisaties die uw praktijkvoorbeeld (gedeeltelijk) hebben overgenomen?

  1. Pak integriteit systematisch en structureel aan.
  2. Heb het over de praktijk.
  3. Maak de morele oordeelsvorming onderdeel van de opleiding van nieuwe collega’s.

Zijn er aanvullende documenten?

www.amsterdam.nl/integriteit onder de rubriek documenten.

Contactgegevens van uw organisatie

Gemeente Amsterdam, Bestuursdienst, Bureau Integriteit
drs. Bart Hofstee, Adviseur Bureau Integriteit
Telefoon: (020) 552 2427
Email: bhofstee@bi.amsterdam.nl
Bezoekadres : Amstel 1
Postadres: Postbus 202, 1000 AE Amsterdam