Verantwoording en gebruikersvoorwaarden

Doel van I-inzicht
I-inzicht
is een eenvoudig instrument om:

  • snel de volwassenheid van uw integriteitsbeleid te bepalen;
  • op gemakkelijke en overzichtelijke wijze toegang te krijgen tot het zeer brede aanbod aan instrumenten, handreikingen en handvatten van de integriteitsinfrastructuur.

Op basis van deze doelstelling is besloten om geen wetenschappelijk getoetste vragenlijst op te zetten.

Methodiek
I-inzicht
is gebaseerd op zelfevaluatie. Met deze methodiek hebben respondenten de mogelijkheid om sociaal wenselijke antwoorden te geven en daarmee een te rooskleurig beeld te schetsen. Maar dat heeft in de praktijk weinig zin. De waarde van I-inzicht ligt juist in de mogelijkheid om jezelf een spiegel voor te houden.
Een groot voordeel van de zelfevaluatiemethode is de herkenbaarheid van de resultaten. Daardoor sluit de doorverwijzing naar instrumenten aan bij de aspecten van het integriteitsbeleid die de organisatie zelf wil verbeteren.

Uitkomsten en aanbevelingen
De uitkomsten geven per thema een beoordeling. Bij een gemiddelde score:

  • tussen 1 en 2 zijn er nog veel hiaten;
  • tussen 2 en 3 is al het een en ander bereikt, maar scoort de organisatie op onderdelen onvoldoende;
  • tussen 3 en 4 staat het beleid op dit thema stevig, maar er zijn nog enkele verbeterpunten. Vanaf deze score wordt ook aandacht gevraagd voor het onderhoud van het integriteitsbeleid;
  • 4, het maximum, mag u zeer tevreden zijn, maar moet u ook waakzaam blijven om te anticiperen op toekomstige ontwikkelingen.

Voor het berekenen van de integraliteit van het integriteitsbeleid is als criterium gekozen dat de organisatie op alle zes thema’s minimaal gemiddeld een 2,5 scoort.
Bij scores lager dan 3 geeft de rapportage aanbevelingen.

U kunt de uitkomsten van I-inzicht op uw eigen computer opslaan en afdrukken. De gegevens worden verder nergens opgeslagen, zodat uw privacy gegarandeerd is.

Gebruikersvoorwaarden
BIOS heeft I-inzicht ontwikkeld in samenwerking met Nyenrode Business Universiteit. Het intellectuele eigendom van I-inzicht behoort toe aan BIOS en is als zodanig auteursrechtelijk beschermd. I-inzicht is specifiek ontwikkeld voor Nederlandse overheidsorganisaties. Het instrument en de inhoud, of delen daarvan, mogen niet door derden voor andere (commerciële) doeleinden worden gebruikt zonder toestemming van BIOS.