Handige tips

In welke rol vult u I-inzicht in?
I-inzicht
is primair ontwikkeld voor leidinggevenden, staffunctionarissen en integriteitscoördinatoren bij de overheid die verantwoordelijk zijn voor het ontwikkelen, implementeren en handhaven van het integriteitsbeleid.

Ga bij het invullen van I-inzicht steeds uit van uw beleving in dezelfde rol. Dit geeft de meest consistente rapportage. Als u I-inzicht bijvoorbeeld zowel als leidinggevende en coördinator als medewerker invult, kan dit tot een andere uitkomst leiden. I-inzicht is immers een zelfevaluatie en daarin kan het accent per rol verschillen.
Ook wanneer u het instrument uitzet onder collega's is het raadzaam dit te doen met een groep medewerkers die een zelfde rol vervullen, bijvoorbeeld een groep managers of een groep beveiligingsambtenaren, etc. Op deze wijze zijn de respectievelijke uitkomsten het beste met elkaar te vergelijken.

Thema's overslaan
Wie dit wenst, kan in de vragenlijst de optie ‘thema overslaan’ gebruiken. Dit geeft u de mogelijkheid om bij een volgend bezoek uw integriteitsbeleid op specifieke thema’s te toetsen zonder het hele instrument te moeten doorlopen. Zeker bij een eerste bezoek raden wij u echter aan om het instrument in zijn geheel in te vullen zodat u zicht krijgt op het brede spectrum van uw integriteitsbeleid.

I-inzichtrapportage opslaan en afdrukken
U kunt uw I-inzichtrapportage:

  • opslaan als internetpagina, via de optie 'bestand>opslaan als' in de werkbalk bovenaan het scherm.
  • afdrukken met de printknop rechtsonder in uw scherm. Afhankelijk van de printerinstellingen in uw organisatie kunnen, in een enkel geval, woorden van de rechterkantlijn afvallen. U kunt dan de rapportage in zijn geheel selecteren en kopiëren naar een Wordbestand. Ga daarvoor naar de werkbalk boven in uw scherm > bewerken > alles selecteren > Ctrl-V > open Word > Ctrl-C.

De vragenlijst afdrukken:

  • kan alleen per thema:
  • met de printknop rechtsonder in uw scherm.

Terugkeren naar de ingevulde vragenlijst
U kunt in uw rapportage terugbladeren naar uw antwoord op een bepaalde vraag: klik op de knop 'vorige' in uw werkbalk, net zo vaak totdat u bij het thema bent dat u terug wilt zien.

Verwijzingen naar het instrumentarium
Wanneer u in het rapportagescherm klikt op de instrumenten, opent zich de Integriteitsinfrastructuur met daarin een nadere toelichting op het instrument.
U kunt uw rapportagescherm weer activeren door de toelichtende instrumenttekst weg te klikken of te minimaliseren.

Wanneer u op een later moment wilt terugkeren naar de teksten en instrumenten waarnaar de tips verwijzen en linken, dan kan dit op twee manieren:

  • sla uw rapportage op via de optie 'bestand>opslaan als' in de werkbalk bovenaan het scherm. De links blijven dan werkzaam;
  • ga via integriteitoverheid.nl naar de Integriteitsinfrastructuur. Bij de toelichting op het instrumentarium van het betreffende thema, vindt u alle tips en instrumenten terug.